در حال بارگذاری فایل ...
پیش‌سفارش می‌پذیریم
جستجوی محصولات ...
زیرمجموعه‌های ماشین عروس

ماشین عروس

دسته گل عروس
به سبد خرید افزوده شد!
۴۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس

نام محصول : دسته گل عروس رز قرمز 


ترکیب گلها: فقط از رز قرمز استفاده شده است


نکات قابل توجه: سایز رز های همیشه یکسان نیست و ممکن است رز های دسته گل شما بازتر یا بسته تر، ریز تر یا درشت تر باشند‌


فصل و دما : همه گلها چهار فصل موجود هستند.


تخمین متریال استفاده شده:

۱۸شاخه رز هلندی _برگ لیندا و ساقه مرداب استفاده شده است.


قیمت:۴۵۰۰۰۰


‼️توجه:قيمت برای تيرماه ۱۴۰۱است. امكان افزايش و كاهش قيمت در ماه هاى آينده وجود دارد.


زمان آماده سازی:اين دسته گل از پنج روز آينده قابل ارائه است اگر زودتر به آن نياز داريد هرچه سريعتر با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگيريد

دسته گل عروس
به سبد خرید افزوده شد!
۶۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس

نام محصول : دسته گل عروس ترکیبی


ترکیب گلها: از گل زیبای ژیپسوفلیا (عروس هلندی)، و رز هلندی سفید ،رز مینیاتوری گل‌بهی و میخک مینیاتوری استفاده شده است.


نکات قابل توجه: سایز رز های همیشه یکسان نیست و ممکن است رز های دسته گل شما بازتر یا بسته تر، ریز تر یا درشت تر باشند‌


فصل و دما : همه گلها چهار فصل موجود هستند.


تخمین متریال استفاده شده:

۱۰شاخه ژیپسوفلیا _ ۷ شاخه رز هلندی سفید_دو دسته رز مینیاتوری و یک دسته میخک مینیاتوری استفاده شده


قیمت:۶۰۰۰۰۰


‼️توجه:قيمت برای تيرماه ۱۴۰۱است. امكان افزايش و كاهش قيمت در ماه هاى آينده وجود دارد.


زمان آماده سازی:اين دسته گل از پنج روز آينده قابل ارائه است اگر زودتر به آن نياز داريد هرچه سريعتر با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگيريد

دسته گل عروس
به سبد خرید افزوده شد!
۶۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس

نام محصول : دسته گل عروس ترکیبی


ترکیب گلها: از گل زیبای ژیپسوفلیا (عروس هلندی)، و رز هلندی سفید ،رز مینیاتوری صورتی و آلسترو مریا صورتی استفاده شده است.


نکات قابل توجه: سایز رز های همیشه یکسان نیست و ممکن است رز های دسته گل شما بازتر یا بسته تر و ریز تر یا درشت تر باشند‌


فصل و دما : چهار فصل موجود هستند


تخمین متریال استفاده شده:

۲۰شاخه ژیپسوفلیا و ۷ شاخه رز هلندی سفید یک دسته رز مینیاتوری و دو شاخه آلسترومریا استفاده شده


قیمت:۶۰۰۰۰۰


‼️توجه:قيمت برای تيرماه ۱۴۰۱است. امكان افزايش و كاهش قيمت در ماه هاى آينده وجود دارد.


زمان آماده سازی:اين دسته گل از پنج روز آينده قابل ارائه است اگر زودتر به آن نياز داريد هرچه سريعتر با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگيريد

دسته گل عروس
به سبد خرید افزوده شد!
۵۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس

نام محصول : دسته گل عروس 


ترکیب گلها: از گل زیبای ژیپسوفلیا (عروس هلندی)، و رز هلندی سفید استفاده شده است.


نکات قابل توجه: سایز رز های همیشه یکسان نیست و ممکن است رز های دسته گل شما بازتر یا بسته تر و ریز تر یا درشت تر باشند‌


فصل و دما : چهار فصل موجود هستند


تخمین متریال استفاده شده:

شاخه ژیپسوفلیا و ۱۸ شاخه رز هلندی سفید


قیمت:۵۰۰۰۰۰


‼️توجه:قيمت برای تيرماه ۱۴۰۱است. امكان افزايش و كاهش قيمت در ماه هاى آينده وجود دارد.


زمان آماده سازی:اين دسته گل از پنج روز آينده قابل ارائه است اگر زودتر به آن نياز داريد هرچه سريعتر با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگيريد

دسته گل عروس
به سبد خرید افزوده شد!
۳۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس

نام محصول : دسته گل عروس ترکیبی


ترکیب گلها: از گل زیبای ژیپسوفلیا (عروس هلندی)، داوودی مینیاتوری و گل قرنفل استفاده شده است


نکات قابل توجه: سایز رز های مینیاتوری همیشه یکسان نیست و ممکن است رز های دسته گل شما بسته تر و یا بازتر باشند


فصل و دما : گل قرنفل بیشتر در فصل زمستان و اوایل بهار موجود است. در فصل های که موجود نیست میتوان از گل جایگزین استفاده کرد.


تخمین متریال استفاده شده:

۱۰ شاخه عروس. یک دسته داوودی مینیاتوری یک دسته قرنفل 


قیمت:۳۵۰۰۰۰


‼️توجه:قيمت برای تيرماه ۱۴۰۱است. امكان افزايش و كاهش قيمت در ماه هاى آينده وجود دارد.


زمان آماده سازی:اين دسته گل از پنج روز آينده قابل ارائه است اگر زودتر به آن نياز داريد هرچه سريعتر با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگيريد

دسته گل عروس
به سبد خرید افزوده شد!
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس

نام محصول : دسته گل عروس 


ترکیب گلها: داوودی رشته ای و رز هلندی 


فصل و دما :داوودی رشته ای از دسته گل‌هایی است که همیشه در بازار موجود نیست.


تخمین گلها:

دو دسته داوودی رشته ای و ۳ شاخه رز


قیمت:۲۵۰۰۰۰

توضیحات قیمت:قيمت در تيرماه ۱۴۰۱است و امكان افزايش و كاهش قيمت در ماه هاى آينده وجود دارد.


زمان آماده سازی:اين دسته گل از پنج روز آينده قابل ارائه است اگر زودتر به آن نياز داريد هرچه سريعتر با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگيريد

دسته گل عروس
به سبد خرید افزوده شد!
۳۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس

نام محصول : دسته گل عروس 


ترکیب گلها: فقط از گل زیبای ژیپسوفلیا (عروس هلندی) استفاده شده


فصل و دما : گل ژیپسوفلیا در چهار فصل سال موجود است


تخمین متریال استفاده شده:

در این دسته گل از ۲۰ شاخه ژیپسوفلیا استفاده شده


قیمت:۳۵۰۰۰۰


‼️توجه:قيمت برای تيرماه ۱۴۰۱است. امكان افزايش و كاهش قيمت در ماه هاى آينده وجود دارد.


زمان آماده سازی:اين دسته گل از پنج روز آينده قابل ارائه است اگر زودتر به آن نياز داريد هرچه سريعتر با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگيريد

دسته گل عروس
به سبد خرید افزوده شد!
۴۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس

نام محصول : دسته گل عروس 

ترکیب گلها:زیپسوفلیا و رز مینیاتوری

فصل و دما :گلها ۴فصل می‌باشند

تخمین گلها:

یک دسته رز مینیاتوری و ۲۰ شاخه عروس

قیمت:۴۵۰ هزار تومان

توضیحات قیمت:قيمت در تيرماه ۱۴۰۱است و امكان افزايش و كاهش قيمت و حجم گل در ماه هاى آينده وجود دارد

زمان آماده سازی:اين دسته گل از پنج روز آينده قابل ارائه است اگر زودتر به آن نياز داريد هرچه سريعتر با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگيريد

دسته گل عروس طبیعی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس طبیعی

دسته گل ارکیده 


 برای این دسته گل ابتدا با گل حدود ۲۰ شاخه ژیپسوفلیا دسته گل گرد آماده شده و بعد ۱۰شاخه ارکیده روی ژیپسوفلیا کارشده

شما میتونید تعداد بیشتر و یا کمتر گل ارکیده بدید 


بهترین دما برای گل ارکیده ۱۶ تا ۲۴ درجه است و پیشنهاد ما اینه که گل ارکیده رو در فصل پاییز و زمستان و نهایتا فروردین (در شهر ایذه ) استفاده کنید.


در فصل گرما احتمال اینکه دسته گل تون تا پایان جشن شاداب بمونه خیلی کمه 


تخمین گل‌های استفاده شده👇🏼

 ۲۰ شاخه عروس و ۱۰شاخه ارکیده


قیمت در تیرماه ۱۴۰۱ ۷۵۰ تومن 

امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


 این دسته گل از ۵ روز آینده قابل ارائه است.اگر زودتر به آن نیاز دارید هرچه سریع تر با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱ تماس بگیرید.

دسته گل عروس طبیعی
به سبد خرید افزوده شد!
۸۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس طبیعی

دسته گل عروس 

ترکیب رز مینیاتوری گلبهی و رز شاخه ای هلندی


تخمین گل‌های استفاده شده👇🏼

۷شاخه رز هلندی و حدود ۶دسته رز مینیاتوری 

قیمت در تیر ۱۴۰۱ ۸۰۰هزار تومان

امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


 این دسته گل از ۵ روز آینده قابل ارائه است.اگر زودتر به آن نیاز دارید هرچه سریع تر با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱ تماس بگیرید.

دسته گل طبیعی عروس
به سبد خرید افزوده شد!
۳۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل طبیعی عروس

دسته گل عروس 

ترکیب رز گلبهی و گل ژیپسوفلیا 


تخمین گل‌های استفاده شده👇🏼

۸شاخه رز هلندی و حدود ۱۰شاخه عروس 

قیمت در تیر ۱۴۰۱ ۳۵۰هزار تومان

امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


 این دسته گل از ۵ روز آینده قابل ارائه است.اگر زودتر به آن نیاز دارید هرچه سریع تر با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱ تماس بگیرید.

دسته گل طبیعی عروس
به سبد خرید افزوده شد!
۷۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل طبیعی عروس

دسته گل عروس 

ترکیب گل ارکیده، رز مینیاتوری گلبهی و سفید و گل ژیپسوفلیا 


دسته گل ارکیده 


 برای این دسته گل ابتدا با حدود ۱۵ شاخه ژیپسوفلیا و دو دسته رز مینیاتور سفید و گلبهی دسته گل گرد آماده شده و بعد ۶ شاخه ارکیده روی ژیپسوفلیا کارشدهبهترین دما برای گل ارکیده ۱۶ تا ۲۴ درجه است و پیشنهاد ما اینه که گل ارکیده رو در فصل پاییز و زمستان و نهایتا فروردین (در شهر ایذه ) استفاده کنید.


در فصل گرما احتمال اینکه دسته گل تون تا پایان جشن شاداب بمونه خیلی کمه 


تخمین گل‌های استفاده شده👇🏼

 ۱۵ شاخه عروس دو دسته رز مینیاتوری و ۶ شاخه ارکیده


قیمت در تیرماه ۱۴۰۱ ۷۰۰تومن 

امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


 این دسته گل دسته گل از ۵ روز آینده قابل ارائه است.اگر زودتر به آن نیاز دارید هرچه سریع تر با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱ تماس بگیرید.

دسته گل طبیعی عروس
به سبد خرید افزوده شد!
۶۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل طبیعی عروس

دسته گل ارکیده 


 برای این دسته گل ابتدا با گل حدود ۲۰ شاخه ژیپسوفلیا دسته گل کرد آماده شده و بعد ۶ شاخه ارکیده روی ژیپسوفلیا کارشده

شما میتونید تعداد بیشتر و یا کمتر گل ارکیده بدید 


بهترین دما برای گل ارکیده ۱۶ تا ۲۴ درجه است و پیشنهاد ما اینه که گل ارکیده رو در فصل پاییز و زمستان و نهایتا فروردین (در شهر ایذه ) استفاده کنید.


در فصل گرما احتمال اینکه دسته گل تون تا پایان جشن شاداب بمونه خیلی کمه 


تخمین گل‌های استفاده شده👇🏼

 ۲۰ شاخه عروس و ۶ شاخه ارکیده


قیمت در تیرماه ۱۴۰۱ ۶۰۰ تومن 

امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.

دسته گل طبیعی عروس
به سبد خرید افزوده شد!
۷۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل طبیعی عروس

دسته گل عروس ترکیبی 

ترکیبی از میخک مینیاتور،رز مینیاتور،قرنفل و فرزیا 


بیشتر گل‌هایی که در این دسته گل استفاده شده در فصل زمستان و اوایل بهار موجود هستند تخمین گل‌های استفاده شده 👇🏼


۳ دسته فرزیا ۲ دسته میخک مینیاتور ۲ دسته رز مینیاتور،۱ دسته قرنفل

قیمت در بهار ۱۴۰۱ ۷۰۰ هزار تومان

دسته گل طبیعی عروس
به سبد خرید افزوده شد!
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل طبیعی عروس

دسته گل عروس 

ترکیب رز سفید و ژیپسوفلیا


۷ شاخه رز و ۴ شاخه ژیپسوفلیا 

قیمت در تابستان ۱۴۰۱ ۲۵۰ هزار تومان


امکان افزایش و کاهش قیمت در هفته های آینده وجود دارداین دسته گل از ۴ روز آینده قابل ارائه می‌باشد.

دسته گل عروس
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۶۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس

نام محصول : دسته گل عروس آبشار


ترکیب گلها: از رز مینیاتوری سفید و میمون استفاده شده است.


نکات قابل توجه: سایز رز های همیشه یکسان نیست و ممکن است رز های دسته گل شما بازتر یا بسته تر، ریز تر یا درشت تر باشند‌


فصل و دما : گل میمون بیشتر در زمستان موجود است.


تخمین متریال استفاده شده:

۱۰ شاخه گل میمون_ یک دسته رز مینیاتوری سفید_ اسفنج آبکش توپی_ و سازه دست ساز.


قیمت:۶۰۰۰۰۰


‼️توجه:قيمت برای اسفند ۱۴۰۰است. امكان افزايش و كاهش قيمت در ماه هاى آينده وجود دارد.


زمان آماده سازی:اين دسته گل از پنج روز آينده قابل ارائه است اگر زودتر به آن نياز داريد هرچه سريعتر با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگيريد

۱
شماره تماس پشتیبانی
گلسرای هدیه
گلسرای هدیه
گلسرای هدیه
گلسرای هدیه ضمن درک دغدغه های مشتریان آنلاین با تاکید بر تازگی گلها و ارسال سریع کمک میکند تا هر جای این کره خاکی که باشید عزیزان تون رو سورپرایز کنید.
صفحات فروشگاه
راه‌های ارتباطی
نصب وب‌اپلیکیشن
ساعت ارائه خدمت
ش
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
ی
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
د
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
س
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
چ
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
پ
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
ج
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
ایذه، نبش چهارراه هلال احمر
item
گواهینامه
item
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گلسرای هدیه می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین